Odsúdení na diskrimináciu až do smrti? (3. časť)

Autor: Pavel Dúbravčík | 10.2.2013 o 9:54 | (upravené 10.2.2013 o 10:05) Karma článku: 7,29 | Prečítané:  612x

V predchádzajúcich častiach mojho blogu som sa snažil oboznámiť Vás s vyjadreniami našich významných a kompetentných osobností k diskriminačnému dopadu zákona č. 461/2003 Zb.z. na život cca 1 milióna dôchodcov  okrem osobitných dôchodcov a možno 1 až 2 posledných ročníkov.

Vážení kolegovia dôchodcovia a starodôchodcovia!

V predchádzajúcich častiach mojho blogu  som sa snažil oboznámiť Vás s vyjadreniami našich významných a kompetentných osobností k diskriminačnému dopadu zákona č. 461/2003 Zb.z. na život cca 1 milióna dôchodcov  okrem osobitných dôchodcov a možno 1 až 2 posledných ročníkov.

Na podporu zdôvodnenia mojich ďalej uvedených údajov vyberám hodnotenie stavu v 1. pilieri z článku „Ovplyvnia voľby dôchodkový systém?“ (Tretí vek 1/2012). Keďže sa jedná o časopis Jednoty dôchodcov Slovenska, neočakávam, že by si niekto dovolil vážnejšie spochybňovanie. Poukazuje sa v ňom:

Predovšetkým:                       - je to skúpy dôchodkový systém

- je to diskriminačný dôchodkový systém

- je to nespravodlivý dôchodkový systém

- je to neférový dôchodkový systém

- je to dôchodkový systém, ktorý spôsobuje sociálnu exklúziu dôchodcov

 

Nadväzujem na toto hodnotenie a z dostupných podkladov uvádzam dopady zákona na dôchodcov.

Na základe tohto zákona noví dôchodcovia z roku 2004 dosiahli priemerný dôchodok 10 476,- Sk. Tzv. starodôchodcovia z roku 1990 dosiahli v roku 2004 priemerný dôchodok vo výške  6 340,- Sk, čo predstavuje prepad                                    4 136,- Sk, t.j. 63,25%!!!

Priemerný dôchodok dôchodcov z roku 2000 voči priemernému dôchodku dôchodcov z roku 2004 dosiahol prepad                                     3 364,- Sk, t.j. 47,30%

Považujem za smutné, že k takýmto diskriminačným údajom nemá nikto z vlády alebo parlamentu odvahu vyjadriť sa a zdôvodniť prečo novým dôchodcom narástol  priemerný dôchodok

o polovicu, resp. až o dve tretiny!

 

Keď porovnáme v roku 2000 priemerný dôchodok priznaný v roku 2000 vo výške 5715,- Sk s priemerným dôchodkom vo výške 5319,-  Sk priznaným  dôchodcovi v roku  1990, je tam nárast  o 396,- Sk, čo predstavuje len 7,44%. Tento rozdiel spôsobila valorizácia dôchodkov za jedno desaťročie. Malý rozdiel sa dá pochopiť ako valorizácia o percentá a nie o pevnú sumu.

Prepad priemerného dôchodku od roku 1990 do roku 2009, teda za 19 rokov je 40,97%.

 

Prepad priemerného dôchodku do roku 2009

Priemerný priznaný dôchodok z roku

dosiahol v roku

počet rokov

prepad   v €

prepad v %

prepad v Sk za rok

1990

2009

19

    117,60 €

40,91%

42 516

2000

2009

9

      80,20 €

24,84%

29 712

2004

2009

5

      57,20 €

14,70%

20 700

 

 

Kolegovia dôchodcovia, do roku 2004 na číslach vidíte, ako sme znevýhodnení. Diskriminovaní sú aj dôchodcovia od roku 2004. Ak by bol štát vypočítaval dôchodky podľa starého zákona č. 100/1988 Zb. z., nebolo by došlo k takej vysokej diskriminácii.  Nové dôchodky by boli rovnomerne rástli o rast miezd a staré o rozumnú valorizáciu.

Prepad priemerného dôchodku bol v roku 2009 73 € (Tretí vek 1/2012). Pri počte vyplácaných dôchodkov asi 970 tis. to v roku 2009 znamenalo asi 850 mil. Sk, ktoré štát navyše vyplatil podľa nového zákona. Potom premiér Fico objektívne hovorí o neudržateľnosti 1. piliera.

Prečo sa prevádza valorizácia? Valorizácia má zabrániť úpadku reálnej hodnoty dôchodkov spôsobených infláciou. Napr. pri 3% ročnej inflácii za jedno desaťročie by klesla kúpna sila dôchodku viac ako o 1 tretinu. Samozrejme pri vyššej inflácii ešte viac. Valorizácia chráni dôchodcov pred ich marginalizáciou. Ďalšou zložkou valorizácie je solidarita, keď sa prihliada aj na rast miezd. Valorizáciu dôchodkov aplikujú všetky štáty EU. 

Domnievam sa, že diskrimináciu dôchodcov môžeme považovať svojím rozsahom za väčšiu ako sú korupcia, Gorila a podobne, pretože sa dotýka 1 mil. obyvateľov. Ak by sme neboli schopní ju riešiť, zostalo by nám čakať na:

   - 21. december 2012 – očakávané zošrotovanie celého sveta, škoda, či našťastie sa nekonalo,

   - hnev antických bohov – museli by sme obetovať tých, čo vytvorili a schválili tento zákon, bol

     by to však trestný čin,

   - zavedenie šárie – tá by jednoznačne a razantne pomohla zaviesť poriadok

   - príchod osvieteného diktátora – javí sa najreálnejším.

 

Veľmi ma potešilo vyjadrenie p. ministra (rozhlas 2012), keď ako prvý vládny činiteľ od roku 2004 vyjadril potrebu riešiť tzv. starodôchodcov, čím

oficiálne priznal ich diskrimináciu.

Vláda už pripravila riešenie a to postupnou úpravou mzdového bodu pre výpočet dôchodkov postupne do roku  2018. Toto opatrenie zabezpečí zníženie nepriaznivého dopadu na náklady v 1. pilieri, ale

diskrimináciu dôchodcov vôbec nerieši

a tým potvrdzuje podozrenie pani exministerky Wolekovej, že tento problém postupne doslova odumrie! (Morbídne, však?). Vláda postupnou úpravou mzdového bodu bude znižovať dôchodky novým dôchodcom a možno očakávať, že do roku 2018 až na úroveň pred rok 2004.

Keď platný zákon, resp. jeho aplikácia spôsobila diskrimináciu všetkým dôchodcom do roku 2013 a nikto nedokázal dôchodcom i občanom vysvetliť jeho oprávnenosť alebo spravodlivosť, počínajúc rokom 2013

budú diskriminovaní všetci noví dôchodcovia

postupným úpadkom svojich dôchodkov voči predchádzajúcim. Zdôvodní to niekto verejnosti?

Diskrimináciu budú dôchodcovia pociťovať, ak nenastane radikálna úprava, ešte desaťročia. Vyzerá to tak, ako by dôchodcovská politika bola na hojdačke – raz hore, raz dole.

 

Popri tomto ešte v médiách sme si vypočuli vyjadrenia niektorých úradníkov, ako už usilovne znižujú rozdiely medzi nízkymi a vysokými dôchodkami zavedením valorizácie o pevnú sumu. K tomu treba dodať, že ak napríklad rozdiel medzi dôchodkom 200 € a 500 € je 300 €, potom pridaní rovnakej sumy ku každému, rozdiel 300€ zostane nezmenený. Valorizácia o pevnú sumu má iný priaznivý dopad.

 

Za daného stavu, keď sa striedajú ľavicové a pravicové vlády a nikto nie je ochotný daný stav riešiť, musíme hľadať spravodlivosť  zdola.

 

-  Predovšetkým jednotlivec veľa nezvládne, preto sa musíme spojiť  so skúsenými a vhodnými aktivistami. Najvhodnejším by bol niektorý miestny klub dôchodcov alebo miestna, či okresná jednota dôchodcov, ktoré by pracovali v spojení s Ústredným výborom Jednoty dôchodcov Slovenska v Bratislave. Aktivizujme sa!  Spýtajte sa svojich predsedov, či chcú zabojovať a ako?

-  Predovšetkým čo najskôr zabezpečiť podanie sťažnosti na Ústavný súd SR, od ktorého by sa očakávalo, že uzná terajší zákon za diskriminačný a zruší jeho platnosť . Mal by nadiktovať, aby eventuálny nový zákon mal zabudovanú do preambule alebo niektorého paragrafu  „citáciu“ z dôvodovej správy k neprijatému zákonu č. 413/2002 : „Nová konštrukcia dôchodkových dávok spolu s novým mechanizmom ich zvyšovania vedie k tomu, že rovnako zásluhoví občania bez ohľadu na to, kedy im bol dôchodok prvýkrát priznaný, budú mať v priebehu poberania svojich dôchodkov približne rovnaký vývoj úrovne svojich dôchodkov, úrovne posudzovanej z hľadiska rastu miezd alebo z hľadiska rastu životných nákladov.“

Keby  bola táto citácia uvedená v novom zákone, neboli by mali nezodpovední, resp. nekompetentní tvorcovia voľné ruky na vytvorenie diskriminačného zákona postihujúceho cca jeden milión občanov – dôchodcov. Žiada sa, aby sme ich mená poznali a mohli im „poďakovať“  za to, čo tejto spoločnosti spôsobili.

- Podanie sťažnosti na ústavný súd môže predložiť 30 poslancov Národnej rady, čo môžu zaistiť parlamentné strany.

- Právo na podanie sťažnosti má Generálna prokuratúra SR.

- Požiadať novinárov o pomoc formou medializácie.

- Zabezpečiť petičnú akciu a odovzdať ju príslušným orgánom. Okrem toho sama petícia býva medializovaná a pri jej podpisovaní sa dozvedia o svojej diskriminácii dôchodcovia, ktorí s internetom nepracujú.

- Hľadať – požiadať o pomoc odbory. Tie môžu pomôcť svojim členom budúcim dôchodcom pripraviť lepšie podmienky.

- Domáhať sa spravodlivosti demonštráciou. Vezmime si svoje barličky a poriadne zaklopme na dvere úradu vlády a parlamentu.

- Obrátiť sa na ÚV JDS, aby zabezpečila doplnenie dohody so Smerom o dodatok, ktorý by zaistil spravodlivé riešenie jestvujúcej diskriminácie.

- Aj keď sme slabí, máme silu v počte jedného milióna voličov. Blížia sa voľby prezidenta a voľby do žúp. Koho podporíme? Ja dám svoj hlas kandidátom tej strany, ktorá kauzu dôchodcov môže vyriešiť alebo nikomu, ak sa taká nenájde.

- Podať trestné oznámenie na ministrov práce podobne aké bolo podané na ministrov životného prostredia.

Cieľ konečného riešenia

1.       Aby bezpodmienečne do nového zákona bola implementovaná vyššie uvedená citácia.

2.       Keďže diskriminácia bude pôsobiť ešte desaťročia, je nevyhnutné, aby ju štát promptne vyriešil. S ohľadom na nevyhnutnosť znižovať deficit štátneho rozpočtu nemožno očakávať finančné dorovnanie prepadu všetkých dôchodkov do roku 2013. Jediným spravodlivým riešením, ak nechceme, aby sa prevádzalo nejakým príštipkárčením ako teraz, je „generálna oprava“ terajšie stavu, ktorá bude spočívať v tom, že

všetky finančné prostriedky, ktoré teraz idú do 1. piliera, sa všetkým dôchodcom prepočítajú znova, každému podľa jeho pôvodných podkladov pre výpočet dôchodku.

Očakávam, že toto riešenie narazí na problém nemožnosti retroaktivity. Čo je dôležitejšie?

Nevyriešiť minulé i terajšie účinky zlého zákona alebo uprednostniť spravodlivosť pre cca 1 milión občanov? Čo je silnejšie?

Uvítali by sme, keby sa pán premiér Fico vyjadril pred občanmi a najmä pred 1 miliónom občanov tohto štátu, či vidí dopady terajšieho zákona ako ho chce vyriešiť?

 

 

 

                                              

                                                                                                         

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

Čo je nové na SME

SMEnaživo: Diskusia s kandidátmi na bratislavského župana

Príďte dnes o 18.00 diskutovať.


Už ste čítali?